Offerte

Als u wilt kunnen we met een vaste aanneemsom werken. Het is echter ook mogelijk om de werkzaamheden per uur te betalen, dat wil zeggen op regiebasis. We maken dan een inschatting van de kosten en kijken later (of tussentijds) hoeveel materiaal en uren er aan zijn besteed. Dit is een methode waar we veel mee werken.

Voor vragen of een offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.